SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.
PRODUCT_CATEGORY

מאת מדיה
מד זרימה

מדיניות פרטיות

פרטיות ואיסוף נתונים
אתר זה אוסף מידע מהמשתמשים שלנו בכמה נקודות שונות באתר שלנו על מנת לעבד הזמנות ולשרת אותך בצורה טובה יותר עם מידע רלוונטי. אתר זה הוא הבעלים היחיד של המידע שנאסף באתר זה. לא נמכור, נשתף או נשכיר מידע זה לצדדים חיצוניים כלשהם, למעט כמפורט במדיניות זו. המידע שנאסף כולל שם, כתובת למשלוח, כתובת חיוב, מספרי טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי תשלום כגון כרטיס אשראי. שם המשתמש והסיסמה שלך יישארו חסויים ואין לשתף מידע זה עם איש. אנו אוספים מידע המאפשר זיהוי אישי, אותו תעביר מרצון באמצעות רישום לאתר זה. יש צורך בהרשמה כדי להציג ולהזמין את המוצרים שלנו. נצטרך לאסוף את המידע האישי שלך לזיהוי כדי לעבד את הזמנתך.

מכשירי סילבר אוטומציה לא ימכרו, ישכירו או יספקו את המידע המזהה שלך לצדדים שלישיים המאפשרים להם להשתמש במידע האישי שלך למטרותיהם. עם זאת, המידע המזהה האישי שלך עשוי להיות משותף עם גורמים משפטיים במכשירי האוטומציה של סילבר ועם מפיציו, סוכניו ונציגיו ברחבי העולם, אשר עשויים לתקשר איתך אודות מוצרינו או הצעות מיוחדות שעשויות להיות לך שימושיות. כל הצדדים האלו ישמרו על המידע המזהה שלכם בהתאם למדיניות פרטיות זו.

ייתכן שנצטרך חברות אחרות שיעזרו לנו לספק שירותים מסוימים (כגון שירותי משלוחים). המידע המאפשר זיהוי אישי שנמסור לחברות מסוג זה יוגבל למידע הדרוש לצורך ביצוע פונקציות כאלה. אנו דורשים מחברות אלה להגן באופן הולם על המידע האישי שלך ולא להשתמש במידע שלך למטרה אחרת שאינה מורשית על ידינו.

דף זה מדיניות פרטיות ואבטחה הינה חלק מהסכם זה, ואתה מסכים לכך ששימוש בנתונים כמתואר במדיניות הפרטיות והאבטחה אינו מהווה הפרה של זכויות הפרטיות או הפרסום שלך. שיטות מידע אלה בנושא אתרים מתוארות עוד במדיניות הפרטיות והאבטחה שלה.

מכשירי סילבר אוטומציה עשויים לפקח על דפוסי התנועה של המבקרים כדי לנתח מה מבקרים אוהבים ולא אוהבים בהיצעיה על מנת לספק את השירותים הטובים ביותר. כתובות IP נאספות במטרה לשפר את אתרנו בלבד.


DMCA.com Protection Status