SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.
PRODUCT_CATEGORY

מאת מדיה
מד זרימה

חיישן טמפרטורת שמן


חיישן טמפרטורה הוא חיישן שיכול לחוש את הטמפרטורה ולשנות אותה לאות פלט שימושי. חיישן הטמפרטורה הוא החלק המרכזי של מכשירי מדידת הטמפרטורה. חיישן הטמפרטורה מחולק לשתי קטגוריות לפי שיטות המדידה שלו: סוג מגע וסוג ללא מגע. ועל פי המאפיינים של חומרי חיישנים ורכיבים אלקטרוניים, הוא יכול גם להיכנס לקטגוריות של עמידות תרמית וצמד תרמי. חיישן טמפרטורת השמן הוא אחד מהם.

חיישן טמפרטורת השמן מאמץ תרמיסטור, המשתמש בחומרים מוליכים למחצה. בעיקר מהחיישנים משתמשים במקדם טמפרטורה שלילי - ההתנגדות פוחתת עם עליית הטמפרטורה. שינוי הטמפרטורה יכול לגרום לשינויים משמעותיים בהתנגדות, ולכן זהו חיישן הטמפרטורה הרגיש ביותר.

עם זאת, הליניאריות של התרמיסטור גרועה ביותר, וביצועיה תלויים מאוד בתהליך הייצור בעוד שאף יצרן אינו יכול כעת להציע עקומת התנגדות תרמית סטנדרטית. בנפח קטן, התרמיסטורים מגיבים במהירות לשינויי טמפרטורה. אך תרמיסטורים דורשים מקור זרם, והגודל הקטן הופך אותם לרגישים ביותר לשגיאות חימום עצמי. תרמיסטור מודדים את הטמפרטורה המוחלטת בשתי שורות בדיוק רב, אך הם יקרים יותר מהצמד התרמי, וטווח הטמפרטורות של התרמיסטור קטן מזה של הצמד התרמי. ההתנגדות של תרמיסטור נפוץ בשימוש ב 25 ℃ היא 5 k Ω; שינוי הטמפרטורה ב -1 ℃ גורם לשינוי ההתנגדות המקביל של 200 Ω. הוא אידיאלי ליישומי בקרה שוטפים הזקוקים למדידת טמפרטורה מהירה ורגישה. גודל קטן מועיל גם ליישומים שיש להם דרישות שטח, אך חובה למנוע שגיאות בחימום עצמי. לתרמיסטורים יש גם טכניקות מדידה משלהם. נפח קטן הוא יתרון עבור התרמיסטור, מכיוון שהוא יכול להתייצב במהירות מבלי לגרום לעומס חום. עם זאת, הוא גם חלש מאוד בגלל נפחו מכיוון שהזרם הגדול יכול לגרום בקלות לחימום. התרמיסטור הוא מכשיר התנגדות, ולכן כל מקור זרם יוביל לחימום בכוחו, השווה לתוצר של ריבוע הזרם וההתנגדות. אז יש להשתמש במקור זרם קטן. אם התרמיסטור חשוף לטמפרטורה גבוהה, ייגרם נזק קבוע.
  • צמד תרמיצמד תרמי2017/04/13סוג בסיסי MI צמד תרמי צמד תרמי עם חוט עופרת צמד תרמי עם תיבת חיבור צמד תרמי עם ראש חיבור / פטמה צמד תרמי עם ראש חיבור / פטמה / איחוד צמד תרמי עם קיר תרמי / ...view
DMCA.com Protection Status