SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.
PRODUCT_CATEGORY

מאת מדיה
מד זרימה

מטר זרימה כוללמד זרימה כולל הוא סוג של מד זרימה המציג נוזלי גז או נוזל כולל. רוב מכשירי האוטומציה הכסופים המסופקים הם מדי זרימה דיגיטליים עם תצוגה אלקטרונית כדי להציג את הזרימה המספיקה.

הזרימה המסכמת יכולה להיות זרימה כוללת המונית או זרימה כוללת של גז בהתאם לסוגי מד הזרימה.

מד זרימה אלקטרומגנטי, מד זרימת טורבינה נוזלית או מד זרימת מערבולת כוללים תצוגה דיגיטלית המציגה זרימה כוללת נוזלית.

מד זרימת טורבינת גז, מד זרימת מסה תרמית כולל גם תצוגה המציגה זרימת גז או אוויר.

מד הזרימה המונית של Coriolis מציג תצוגה המציגה את הזרימה הכוללת של נוזלים.
  • AJ Flow TotalizerAJ Flow Totalizer2017/04/13תכונות של AJ Flow Totalizer מתאים לזרימה (חום) להצגה, חישוב ובקרה של כל מיני נוזלים, גזים בודדים או מעורבים ואדים. זהו קצב זרימת קצב זרימה. קלט זרימה מרובה ...view
  • מד זרימה אלקטרומגנטי בסגנון מרוחקמד זרימה אלקטרומגנטי בסגנון מרוחק2019/06/24מד מגזין בסגנון קומפקטי כולל תצוגה אינטגרלית יחד עם חיישני זרימה מגנטיים אשר קלה לקריאת קצב הזרימה ותצורות פרמטרים. זה משמש בדרך כלל כאשר סביבת הפעולה היא ...view
  • ממיר מד זרימה ממיר קומפקטיממיר מד זרימה ממיר קומפקטי2019/06/24מד מגזין בסגנון קומפקטי כולל תצוגה אינטגרלית יחד עם חיישני זרימה מגנטיים אשר קלה לקריאת קצב הזרימה ותצורות פרמטרים. זה משמש בדרך כלל כאשר סביבת הפעולה היא ...view
  • מד זרימת טורבינהמד זרימת טורבינה2019/06/03מדי זרימת טורבינות הם חיישני שורת נפח לזיהוי קצב זרימת גז או נוזל; הוא מגלה קצב זרימה נמוך עד בינוני, נוזלים נקיים, מאכלים וצמיגות נמוכים. מדי זרימת טורבינות מחולקים ל ...view
  • מד זרימת טורבינת גזמד זרימת טורבינת גז2017/04/12מד זרימת גז חזק לגז טבעי, גפ"מ, מדידת זרימת ביוגז. חקירת גז מד זרם TUF עם EVC ישירות מייצור סין.view
  • מד זרימת מסה תרמיתמד זרימת מסה תרמית2019/06/14אנו מספקים מד זרימת פיזור תרמי של בדיקה מוטבעת או של הכנסה למדידת גז או אוויר. זהו פתרון מושלם למדידת גז או אוויר מצינורות קטנים לצינורות גדולים, צינורות או סטאקים ...view
DMCA.com Protection Status